top of page

Sorgstøtte

Samtaletilbud og hjelp til deg som er etterlatt eller pårørende

Ønsker du en time?

Samtalehjelp

Samtaletilbud til deg som trenger støtte og hjelp i en utfordrende livssituasjon.

Vi tilbyr støttesamtaler til alle.

Vi er spesialister på etterlatt og pårørendearbeid og annen form for sorg. Sorg ved samlivsbrudd, livssorg, sorg ved død eller sorg ved sykdom.

Varmt velkommen

tilbud

Vi tilbyr faglig støttesamtaler til deg som opplever vanskeligheter og utfordringer i livssituasjonen.

 

Vi tilbyr også samtaler til deg som opplever sorg i ulike former. Livssorg, sorg etter samvlisbrudd, sorg ved tap av arbeid, sorg og reaksjoner ved alvorlig sykdom, sorg etter tap.

Har du behov for å snakke med noen, få bearbeidet din reaksjoner, få plass til å forstå deg selv kan vi hjelpe deg.

Trenger du eller du og din familie hjelp i en vanskelig fase, tilrettelegger vi et tilbud som passer godt for deg og dine. Vi tilbyr foreldreveiledning når krisen rammer. Det kan være utfordende å vite hvordan man best kan ivareta og hjelpe barna i familen når vanskeligheter oppstår.

Vi kan også legge tilrette for samarbeid og dialog med offentlige etater ved alvorlige hendelser, som skole, barnehage, politi og andre instanser.

Vi strever hardt for å ikke ha ventelister og du trenger ikke henvisning fra lege.

Vi holder til i huset Villa Ly på Slemdal, rett ved Slemdal t-banestasjon. Parkeringsmuligheter.

Tennisveien 2G - 0777 i Oslo

  • Individuelle samtaler

  • Familiesamtaler

  • Samtaler online over hele landet

  • Hjemmebesøk

  • Støtte og hjelp til samarbeid med politi og andre offentlige etater ved alvorlige dødsfall

  • Samarbeid med skole, barnehage og andre institusjoner

  • Forelesning, foredrag og kurs om sorg og faglig konsulentvirksomhet

Sorg

Mange års erfaring på sorgfeltet viser at når begravelsen er over og blomstene visner, gir tapet ulike sorgreaksjoner. Denne tiden kan være ekstra vanskelig. Mange spørsmål dukker opp, spørsmål om det man føler er normalt, hvordan skal jeg ta vare på barna i denne situasjonen, hvordan skal jeg få til godt samarbeid med skole og barnehage osv. Hva skjer nå? Hvordan skal jeg klare dette?

Vi vet at sorg og sorgprosesser ofte kan starte lenge før døden har rammet.  Ved langvarig sykdom oppleves tap underveis i sykdomsforløpet og pårørende barn og voksne kan ha behov for støtte og hjelp i denne tiden. Sorg utløst ved diagnose (kalt skjult sorg) kan gi mange av de samme reaksjonene som ved død, samtidig som det er vanskelig å snakke om at man sørger over noen som lever.

Det er viktig å få støtte og hjelp i sorgarbeidet slik at man får hjelp til å utvikle gode strategier og gode verktøy til å håndtere situasjonen.

En sorgprosess kan billedlig fortelles som en bevegelse mellom to rom. Sorgrommet og livsrommet. Mange kan oppleve at sorgrommet den første tiden tar all plass og at det er vanskelig og bevege seg inn i livsrommet der hverdagen er. Noen opplever at det kan være tøft å bevege seg inn i sorgrommet der alle følelsene knyttet til tapet er.

 

Sorgstøtte handler om å få hjelp til å få en god bevegelse mellom de to ulike rommene slik at man kan tillate seg selv å være både i sorgen og i livet.

Vipps: 626905

About
Contact
bottom of page