Sorgstøtte

Samtaletilbud og hjelp til deg som er etterlatt eller pårørende

Ønsker du en time?

Sorgstøtte

Samtaletilbud og hjelp til deg som er etterlatt eller pårørende og til deg som opplever annen form for sorg. Sorg ved samlivsbrudd, livssorg, koronasorg el. Vi er her også for deg som har behov for ren samtalestøtte.

Ønsker du en time?

tilbud

Vi tilbyr faglig støttesamtaler til deg som opplever vanskeligheter og til deg som opplever sorg i ulike former. Livssorg, sorg etter samvlisbrudd,sorg ved tap av arbeid, sorg ved alvorlig sykdom, sorg etter tap.

Har du behov for snakke med noen, få bearbeidet din sorg, få plass til å forstå deg selv og dine reaksjoner kan vi hjelpe deg.

Trenger du eller du og din familie hjelp i en vanskelig fase, tilrettelegger vi et tilbud som passer godt for deg og dine.

Vi kan også legge tilrette for samarbeid og dialog med offentlige etater ved alvorlige hendelser.

Vi har ingen ventelister og du trenger ikke henvisning fra lege.

Vi holder til i huset Villa Ly på Slemdal, rett ved Slemdal t-banestasjon. Parkeringsmuligheter.

Tennisveien 2G - 0777 i Oslo

  • Individuelle samtaler

  • Familiesamtaler

  • Samtaler online over hele landet

  • Hjemmebesøk

  • Støtte og hjelp til samarbeid med politi og andre offentlige etater ved alvorlige dødsfall

  • Samarbeid med skole, barnehage og andre institusjoner

  • Forelesning, foredrag og kurs om sorg og faglig konsulentvirksomhet

Sorg

Mange års erfaring på sorgfeltet viser at når begravelsen er over og blomstene visner, gir tapet ulike sorgreaksjoner. Denne tiden kan være ekstra vanskelig. Mange spørsmål dukker opp, spørsmål om det man føler er normalt, hvordan skal jeg ta vare på barna i denne situasjonen, hvordan skal jeg få til godt samarbeid med skole og barnehage osv. Hva skjer nå? Hvordan skal jeg klare dette?

Vi vet at sorg og sorgprosesser ofte kan starte lenge før døden har rammet.  Ved langvarig sykdom oppleves tap underveis i sykdomsforløpet og pårørende barn og voksne kan ha behov for støtte og hjelp i denne tiden. Sorg utløst ved diagnose (kalt skjult sorg) kan gi mange av de samme reaksjonene som ved død, samtidig som det er vanskelig å snakke om at man sørger over noen som lever.

Det er viktig å få støtte og hjelp i sorgarbeidet slik at man får hjelp til å utvikle gode strategier og gode verktøy til å håndtere situasjonen.

En sorgprosess kan billedlig fortelles som en bevegelse mellom to rom. Sorgrommet og livsrommet. Mange kan oppleve at sorgrommet den første tiden tar all plass og at det er vanskelig og bevege seg inn i livsrommet der hverdagen er. Noen opplever at det kan være tøft å bevege seg inn i sorgrommet der alle følelsene knyttet til tapet er.

 

Sorgstøtte handler om å få hjelp til å få en god bevegelse mellom de to ulike rommene slik at man kan tillate seg selv å være både i sorgen og i livet.

 
 

Kontaktinformasjon

Janne Eldevik

Tennisveien 2G - 0777 i Oslo

98024499

janne@sorgstøtte.no

Knut Skjelvan

Tennisveien 2G - 0777 i Oslo

90163007

knut@sorgstøtte.no