top of page

COVID-19

I forbindelse med spredning og smittefare for koronaviruset (COVID-19) har vi en rekke smitteverntiltak hos oss, i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og bransjestandarden. Denne siden oppdateres kontinuerlig med gjeldende tiltak.

Per 20. april har vårt kontor anledning til å ta i mot klienter til samtale ansikt-til-ansikt, sett at følgende smittevernstiltak overholdes.

Informasjon til klienter:

 • Klienter bes komme direkte til timen, og gjerne vente ute på gateplan hvis du er tidlig ute. Du skal helst ikke oppholde deg lenge i fellesområdet verken før eller etter timen.

 • Vask hendene grundig når du ankommer klinikken og når du er ferdig med din konsultasjon, eventuelt bruk desinfiserende håndvask på toalettet i 2. etage.

 • Avstå fra håndhilsing og klemming, og forsøk å holde minimum en meters avstand til andre.

 • For å unngå for stor trafikk tar vi i mot klienter på fire ulike tidspunkt. Du kan forholde deg til tiden du har fått.

 • Det serveres ikke kaffe og vann i denne perioden.

 • Vi oppfordrer dere alle til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger

 

Avbestilling av timer:

 • Avbestillingsrutiner opprettholdes som normalt, det vil si innen klokken 12:00 en virkedag før timen.

 • Hvis du ønsker å avbestille timer eller flytte timer etter avbestillingsfristen eller må gjennomføre timen hjemmefra kan vi tilby å ha timen på video eller telefon. Ta kontakt direkte for å avtale gjennomføring av dette.

 • Hvis vi må avbestille time på grunn av symptomer kan vi tilby video eller telefonsamtale. Hvis du ikke ønsker å ha timen på video eller telefon, er avbestillingen å regne som terapeutens, og du vil ikke belastes.

 • Hvis du avbestiller timen grunnet koronavirus vil vi at du opplyser om at dette er årsaken.

 

Andre tiltak:

 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon, eller som har vært i nærkontakt med syke, skal komme på kontoret. Dette gjelder både oss, klienter og besøkende.

 • Om klienter får symptomer i timen, vil de tilbys munnbind. Munnbind vil fordeles på kontorene.

 • Vi vasker hendene nøye med såpe og vann før og etter hver time, samt før og etter lunsj og eventuelle møter.

 • Det finnes desinfiserende håndvask på alle kontorer og ved inngangen.

 • Det gjennomføres hyppigere rengjøring og desinfisering av dørhåndtak og deler av klinikken der mange oppholder seg.

 • Det oppfordres til å holde avstand, unngå håndhilsing, klemming eller annen kroppslig kontakt for alle som jobber ved eller besøker klinikken.

 • Alle  skal respektere pålagte smitteverntiltak, karantener eller eventuelt isolasjon, og også ha lav terskel for selvpålagte karantener ved mistanke om smitte.

 • Vi tilbyr telefon og videosamtaler dersom situasjonen er slik at vi ikke kan møtes ansikt til ansikt

bottom of page