top of page

Sorg, hjelp og støtte

Oppdatert: 23. sep. 2020

Sorg er ofte en smertefull og vond prosess som kan ta tid. Å miste noen du er glad kan være det mest smertefulle du noen gang vil oppleve i livet ditt.Sorg er en helt naturlig reaksjon på noe som oppleves helt unaturlig- nemlig det å miste noen du har vært knyttet til. Sorg kan utløses ved alvorlig sykdom hvor man opplever konkrete tap i hverdagen under sykdomstiden. For eksempel tap av livskraft, tap av helse og tap av det livet man er vant til å leve. Sorg kan utløses ved død, ved samlivsbrudd, ved tap av jobb eller ved store endringer i livet. Vi alle vil gjennom livet oppleve sorg og kjenne oss igjen i andres sorg.

Du eier din egen sorg. Det er ingen rett eller feil måte å sørge på. Sorg er personlig og individuell og kan fortone seg ulikt fra individ til individ. Likevel er det noen fellestrekk vi ser hos mennesker som sørger. Disse fellestrekkene er ikke gitte og sier ingen ting om at de er mer riktige enn noe annet. Opplever du ikke dette, er det ikke noe galt med deg. Vi vet også at enkelte kan oppleve lettelse når noen dør, og vi vet at disse følelsene også kan være vanskelige og røre ved dype sår.


Reaksjoner

Sorgreaksjoner varierer fra menneske til menneske. Noen har sterke reaksjoner både fysisk/kroppslig og følelsesmessig den første tiden, mens andre nesten ikke har noen reaksjoner. Kroppen vår har en evne til å beskytte seg mot sterke reaksjoner for å ikke bli helt overmannet av disse. Det er viktig å være klar over at begge deler er like normalt.


For noen er behovet for å trekke seg unna det sosiale og være alene sterkt. For andre kan ønske om fellesskap, trøst og støtte fra medmennesker være viktig. Dette kan være vanskelig hvis man innad i en familie har ulike reaksjoner og behov etter et tap. Dette ser vi ofte. Vi ser også ofte at nettverk og omgivelser kan trekke seg unna og at de som har behov for støtte og hjelp ikke finner dette i sine omgivelser. Dette kan komme av at omgivelsene føler de ikke mestrer eller har nøklene for å kunne hjelpe,

Enkelte mister matlysten, andre trøstespiser. Noen blir svært aktive, andre apatiske. Mange opplever søvnforstyrrelser og noen kan få hukommelsestap.

For noen blir det svært viktig å komme raskt tilbake til hverdagen og hverdagens rutiner og gjøremål. Raskt tilbake på arbeid og skole. For andre er dette en umulig oppgave, og de kan bruke lang tid på å finne tilbake til et såkalt normalt liv igjen.


Følelser som uvirkelighet, sinne, skyld, nedstemthet, lettelse og likegyldighet kan gjøre mange engstelige, men dette er ikke uvanlige reaksjoner på et dødsfall.

Sorg er ikke bare en mental påkjenning – også fysisk kan du bli svekket. For eksempel kan motstandskraften mot infeksjoner bli nedsatt og tidligere plager kan blusse opp.Sorgstøtte er profesjonell støtte gjennom sorgen. Mange venter for lenge med å be om hjelp. Vi vet fra forskning at hvis man får hjelp tidlig i sorgprosessen kan mange langtidsvansker unngås.

Sorgstøtte er ikke terapi eller behandling, men støtte, hjelp, samtaler og veiledning i en av livets naturligste men tøffeste opplevelse. Det å ha en å lene seg til utenfor familien, en som lytter til deg og som har tid til å høre på deg over tid kan være viktig og godt både i den første tiden etter tapet, men også på et senere tidspunkt.


Sorgstøtte kan hjelpe til med å forstå familiedynamikken når sorg rammet.

Veiledning i omsorgsspørsmål rundt barn og ens egen opplevelse og reaksjoner gjennom sorgprosessen oppleves for mange veldig godt.


114 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page