top of page

Tilbud til støttesamtaler

  • Familiesamtaler

  • Indviduelle samtaler

  • Samtaler online over hele Norge

  • Hjemmebesøk i Oslo og Viken

  • Støtte og hjelp til samarbeid med politi og andre offentlige etater ved alvorlige dødsfall

  • Samarbeid med skole, barnehage og andre institusjoner

  • Pakketilbud med 5 samtaler til redusert pris

  • Kurs og forelesninger om sorg

bottom of page